Оператор технического обслуживания
Мастергаз: инжиниринг для людей!

Встановлення в квартирах споживачів приладів обліку теплової енергії у багатоквартирних будинках

Встановлення в квартирах споживачів приладів обліку теплової енергії у багатоквартирних будинках
7887
Facebook Linkedin Twitter E-mail

Роз’яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

22.01.2016


Правовідносини між виконавцем/виробником послуг з централізованого опалення та споживачем фізичною особою регулюється Законом України «Про житлово-комунальні послуги» (далі — Закон) та Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типовим договором про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №630 (далі — Правила).

Статтею 19 Закону визначено, що відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.

Учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: власник, споживач, виконавець, виробник.

Відповідно до статті 19 Закону, виконавцем послуг з централізованого опалення та послуг з централізованого постачання гарячої води для об’єктів усіх форм власності є суб’єкт господарювання з постачання теплової енергії (теплопостачальна організація).

Водночас, згідно з пунктом 3 статті 29 Закону договір на надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири чи квартиронаймачем та виконавцями цих послуг.

Пунктом 1.4 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.08.2005 за  № 927/11207, пунктами 8, 9, 17-19 Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007  № 1198,  державними будівельними нормами, зокрема ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення» передбачено, що для встановлення вузла обліку та регулювання теплової енергії в  квартирах, що мають індивідуальний тепловий ввід необхідно: отримати технічні умови (далі-ТУ), замовити на підставі отриманих ТУ проектну /технічну документацію та погодити її з організацією що видала ТУ, провести спеціалізованою організацією  у відповідності до погодженої проектної документації встановлення вузла обліку та регулювання теплової енергії, звернутись до організації–виконавця послуг з централізованого опалення щодо прийняття на абонентський облік встановленого вузла обліку та регулювання теплової енергії та укласти/внести зміни у відповідний договір щодо обліку теплової енергії.

Водночас встановлення приладів регулювання та обліку тепла окремої квартири в багатоповерховому будинку з вертикальною системою опалення призводить до втручання в систему опалення і як наслідок, веде до порушення як гідравлічного режиму системи опалення так і теплового балансу будинку в цілому.

Разом з тим, пунктом 12.3.2 ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт» визначено, що за відсутності технічної можливості облаштування системи централізованого опалення поквартирними лічильниками теплоспоживання при відповідному обґрунтуванні допускається застосовувати вертикальну систему опалення з можливістю обладнання/дообладнання зазначеної системи відповідно запірно-регулюючою арматурою згідно вимогам  ДБН В.2.5-67:2013 (на зміну СНіП 2.04.05), ДБН В.2.2.15, ДБН В.2.5.39, а також можливістю влаштування приладів-розподілювачів теплової енергії для обліку фактичного теплоспоживання квартирами.

Таким чином, до питання встановлення приладів обліку теплової енергії в квартирах багатоповерхових будинків з вертикальною системою опалення слід підходити комплексно з відповідним переобладнанням загальнобудинкової системи опалення та встановленням приладів обліку теплової енергії у всіх квартирах багатоповерхового будинку.

Пунктом 11 Правил користування теплової енергії, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1189 визначено, що самовільне втручання в діючі системи теплопостачання та теплоспоживання забороняється.

Для вирішення даного питання споживачу необхідно звернутись до спеціалізованої проектної організації, яка на основі технічних умов розробить проект по переобладнанню внутрішньобудинкової системи опалення для встановлення квартирного обліку теплової енергії.

Відповідно до пункту 8 зазначених Правил, для приєднання споживача до системи теплопостачання, реконструкції або розширення системи теплоспоживання споживач повинен надати заявку теплопостачальній організації про видачу технічних умов.

Згідно зі статтею 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» технічні умови надаються протягом 15 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником інженерних мереж.

Водночас слід зазначити, що відповідно до статей 382, 383 Цивільного кодексу України власникам квартири у багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.Власник квартири може на свій розсуд здійснювати ремонт і зміни у квартирі, наданій йому для використання як єдиного цілого, — за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав власників інших квартир у багатоквартирному житловому будинку та не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації будинку.

Враховуючи викладене, для можливості переобладнання системи опалення, яка знаходиться в спільній сумісній власності, необхідна згода усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, що розташовані у житловому будинку.

Окремо наголошуємо, що встановлення загальнобудинкового приладу обліку теплової енергії не потребує переобладнання та не впливає на гідравлічний та тепловий баланс внутрішньобудинкової системи опалення.

Також, відповідно до пункту 32 Правил, виконавець зобов’язаний забезпечувати за заявою споживача взяття на абонентський облік у тижневий строк квартирних засобів обліку.

Відповідно до пункту 10 Правил, справляння плати за нормативами (нормами) споживання за наявності квартирних засобів обліку без урахувань їх показань не допускається. Виконавець та споживач не мають права відмовлятися від врахування показань засобів обліку.

Враховуючи вищевикладене, вразі встановлення в квартирі споживача приладів обліку теплової енергії спеціалізованою організацією (підприємством) з дотриманням усіх діючих норм та правил щодо його встановлення, виконавець послуг зобов’язаний поставити цей засіб на абонентський облік та нараховувати плату відповідно до його показань.

Окремо зазначимо, що технічна можливість регулювання споживання теплової енергії у квартирі споживача, повинна бути передбачена схемою системи опалення будинку. При цьому має бути забезпечена безперебійна робота інженерного обладнання будинку та вжиті заходи щодо дотримання в суміжних приміщеннях вимог будівельних норм і правил з питань проектування житлових будинків, опалення, вентиляції, кондиціонування, будівельної теплотехніки; державних будівельних норм а також норм проектування реконструкції та капітального ремонту в частині опалення.

Детальніше про встановлення лічильників тепла (← натиснути)

Вернуться к списку
Скачивайте наши приложения При заказе с приложения, скидка 5%!
Заказать просчёт Перезвоним в течение 10 минут!
Перезвоним в течение 10 минут
Каталог услуг
Магазин